1698/99-1765 Ellen Pedersdatter Ilsberg, begravet i Rønne 30.01 - 66 år

Vi er på Christiansø, Ellen er 29 år da hun trolover sig den 3. aug. og gifter sig den 14. sep. 1727 med Søren, der er 23 år og sergiant på Fæstningen, Sørens forældre lever stadig og er selvfølgelig med til brylluppet, Ellens forældre ved jeg intet om, hendes far må hedde Peder Ilsberg. Det kan være Captain Stibolts tjenestepige, som heder Ellen Pedersdatter, hun kommer til Christiansø ca. år 1725, hendes forældre kan jeg ikke finde - heller ikke hendes fødselsdag. Ellen får 7 børn med Søren - 

Søren får en søn udenfor ægteskab, med Kirsten Esbersdatter, som er  tjenestepige hos forvalter Jagenreuter, lille uægte Hans blev døbt den 15.11.1730, Chr.ø.

1704-1756 Søren Hansen Kiön

1728-1807 Hans Peder Kiön
1730-1754 Jacob Erenst Kiön, døbt 16.4. på Chr. Ø., død på rejse til Trankebar den 20.10.1754 - 24 år 
1732-1732 Casper Henrik Kiön, døbt 27.1, begravet 28.3 - 7 uger
1733-1781 Casper Henrik Kyhn
1735-1744 Martha Sophie Kiön, døbt 2.7, død 1.03 - 8 år
1737-1744 Joachim Ernst Kiön, døbt 20.10, død 1.03 - 6 år
1740-1??? Hans Heinrich Sørensen Kiön