1740-? Hans Henrich Kiön, Seyler 

Født den 14. aug. på Chr.ø, trolovet i Rønne d. 29.12.1759, gift i Pedersker d. 23. feb.1760, "Hans'  er rejst fra landet (Bornholm) for 15 år siden (1769). Ved ikke om han lever." - oplyst ved konens død/skifte 2. feb.1784 - Deres søn Søren Jacob er ikke nævnt i morens skifte, så han må være død mellem 1777 hvor han bliver konfirmeret og 1784 hvor moren dør.

    1735-1784 Kirsten Sørensdatter, død 2. feb. - 49 år gammel

  1. 1761-1777/84 Søren Jacob Kiøn, døbt d.17.05., konfirmeret d. 6.04.1777 i Rønne
  2. 1768-1??? Hans Willum/Wilhelm Thisen Kiøn, døbt d. 17.01., konfirmeret d.18.04.1784

 
 Hans Heinrich  Kyhn, Rendegade 5, Rønne                                                                 foto: juli 2004 Lissa Kyhn

Hans Henrik Kyhn , Sømand, Rønne, boede 1764 i "Rende Gade" da Matr. Nr. l15, Hjørneejendommen mod Slippen. I 1781 var han endnu Ejer af Huset; det var 4 Fag, Fyrrebindingsværk, klinede Vægge og Straatag, brandforsikret for 30 Rigsdaler Curant (a 3½ Kr.)

I en Skatteliste af 1765 over Ekstraskat til staten er Hans Henrik Kyhn nævnt at være pålignet 3 mark i ekstraskat.  

Hans Hustru: "Kirsten Hans Henrik Kyhns"  overtog 1766 sin svigermoders Sæde i Kirkestol Nr.8 paa vestre Kvindelægter.

Farens skifte 1756:
Hans Hendrik Kyhn i lære som skrædder hos Morten Borg i Rønne.