1706-1751 Jochim Ernst Kiön, Løjtnant, Kaptajn, Ingeniør
Født på Chr.ø, I 1730 er han ved livgarden til hest i København - død den 30.03.1751 på Trankebar-45 år


                                            Jacob Ernst Kyhn, Ingeniør og Søren & Ellens søn nr. 2,
                                                                  1730-1754 død på rejse til Trankebar
25 år tidligere - hans farbror:

                                            Jochim Ernst Kyhn, Ingeniør og Hans & Marthas´ søn nr. 2
                                                                  1706-1751 død på Trankebar

30 år tidligere hans morbror:

                                            Joachim Ernst Scheel, Ingeniør og Marthas bror, søn nr. 2
                                                                  1675-1707 kom levende hjem fra Trankebar

Det er tankevækkende at søn nr. 2 skulle hedde Jacob/Jochim/Joachim Ernst, være ingeniør og rejse til Trankebar - i  3 generationer. I 4. generation, som er Caspers søn nr. 2, han hedder også Jacob Ernst - som 19årig er han sømand, gifter sig som 26årig, står som ejer af hus i Rønne i 1811 og 1827, i 1834 er hans kone enke. Hans begravelse findes ikke i kirkebøgerne på Bornholm.

Kirkebøgerne for Zions og Jerusalem Kirke på Trankebar:

Christian Kühn der den 27. aug. 1722 blev gift med Maria de Lund, Sergiant Niels Lunds datter.

Jacob og Catharina Kyhn der den 2. marts 1770 fik døbt deres søn Andreas (Jacob Kyhn´s drengebarn blev begravet samme måned)

Så der var altså stadig Kyhn´er derude i 1777 og denne Jacob kan godt være søn af Joachim, der dør derude i 1751, efter et par års ophold.


I 1749 rejser Joachim Erenst til Trankebar i Ost Indien, Fæstningen Dansborg var så forfalden at der blev indkald en ingeniør. Løjtnant Kyhn ankom i 1749 og efter en undersøgelse anmodede han om 10-11.000 Rd. til restaureringen. I april 1750 bevilgede kongen udsendelse af 2 orlogsskibe med 2-300 soldater og officerer samt midler til restaureringen af Dansborg. Kaptajn Joachim Ernst Kyhn bliver indsat i kommissionen og i Rådet der skulle fremme handelen i Bengalen og han skal føre kompagniskibet dertil. Det når han ikke, rådet meddeler ved det første møde at Kaptain Kyhn er afgået ved døden i Trankebar efter få års ophold (død den 30. marts 1751). Den 7. juli 1752 ankommer to danske orlogsskibe og en dansk Ostindien-farer til Trankebar. Det ene orlogsskib, som er en fregat, hedder Bornholm. Året efter kommer de 10.000 Rd., (…) "men ingeniør Kyhn, han der havde lavet forbedringsplanen er død".

Kilde: Vor gamle Tropekolonier, bind nr. 6 - side 48, 144, 146, 147, 155, 160, 215

Trankebar i Ost Indien, Danmarks første koloni fra1616-1845, derefter solgt til England. Det kongelige danske asiatiske kompagni havde tropper der 1732-1772. Rejsen med skib kunne tage 8 måneder, de skulle vel syd om Afrika og Kap det gode Håb. Mange døde af skørbug, c-vitaminmangel.