http://www.orlogsmuseet.dk/start1754.htm

I august 1754 kom Peter Schiønning (1732-1812) ud på togt med kadetfregatten, hvor han blandt andet fik et længere ophold på Christiansø. 

Fra hans dagbog: På togt med Snouven FÆRØE - Christiansø

Den 13. september 1754. Formiddag Kl. 10½ kunne se Christiansøe fra storvantet i NW.
Den 14. september 1754. Eftermiddag kl. 2 sejlede ind ad det Nordre Gab i Christiansøes Havn og ankrede der, for at blive repareret, hvor vi fik et nyt storrøst, nyt tømmer indsat i skibet hvor det var raaddent, nye bolte &c. Kadetterne exerceret sig i splejsning og knobning &c. i havnen optog Christiansøes Havn.
Den 15. september 1754 var jeg i kirke paa Christiansøe og hørte degnen Hr. Toksvær prædike. Gik rundt omkring øen og besaa fæstningsværkerne &c.
Den 17. september 1754 spiste om middagen hos kommandanten Hr. kommandørkaptajn.Stibolt. Havde og været hos præsten, forvalteren og rundt om paa de andre øer, set edderfuglene og deres reder. Havde og besøgt kaptajn Wolfsen. Kommandanten havde en temmelig smuk ung datter. Jeg syntes at finde det saa rolig og vel her, at jeg kunne forblevet her.
Den 21. september 1754 formiddag kl. 11 gik sejl fra Christiansøes Havn. Krydsede siden efter i sigte af Bornholm, da kadetterne exercerede sig i at kommandere manouvreringen.
Den 24. september 1754 døde generalløjtnant og kommandant i Friderichstad Storm i Norge 68 aar.
Den 26  september 1754 eftermiddag kl. 5 ¾ saa Møen fra toppen i WtS.
Den 27. september 1754 sejlede ind ad Kiøge Bugt, hvor vi disse dage om dagen exerceret os i at vende for og ved vinden samt ankre og gaa under sejl, om aftenen ankret vi og laa til ankers om natten.

BORNHOLM og NELLEBLADET vender hjem

Den 28. juni 1754 kom fregatten Bornholm paa 40 kanoner fra Ost Indien dens cheff kaptajn Sivers var død paa rejsen og kaptajnløjtnant A. Fontenay antaget sig kommando som chef. Ligeledes var orlogsskibet Nellebladets chef, kommandørkaptajn Richart, død og kaptajn Hansen igen som næstkommanderende chef. Richarts søn som var søkadet var og død.