Faderskabssag

Petra og Karl Kyhn - 1911

Bornholms Amt  - Journalsager - Journal nr. 495 :

25.04.1913 - Brev fra Præstø Amt med forespørgsel fra Petra Kyhn af Fakse om udfaldet af en af hende mod Murer Rudolf Petersen af Nexø anlagt Patermitetssag.

03.05.1913 - Sagen er efter påtegning fra Byfogeden i Rønne tilsendt Byfogeden i Storeheddinge


Rønne Byfoged: Alimentationsjournal side 342: (renskrevet nedenunder)

Barnefader: Murermester Rudolf Jens Karl Pedersen, f. i Kbhvn. 13/1-1884.
Barnemoder: Ugift Petra Henriette Kristine Kyhn af Kbhvn.
Barnet: Karl Andreas Kyhn, f. d. 23/4-1911.

Bornholms Amts Resol. af 2/9-13. - 110 kr. for Aaret fra 23/10-12 - 23/10-13. Derefter 60 Kr. aarligt. -
    23/4-23/10 forud.
7/10 13. Resol. fra Amtet til Udlev. til Barnem. til brug ved event. forsk. Udb. af 1 Aars Bi-
            drag. Tilbage til Amtet til Paategning efter Benyttelsen. 8/10 Til Overpr. i Kbhvn.
            med Anmodn. som foran. - 12/10 Tilbage --- Foresp. om Barnemoderens Adresse. -
            15/10 Til 2. Civilkammer. -
1913. 10/12. Kbhvn. Mag. 3. Afd. beg. Bidr. for ½Aaret til 23/4-1914, Kr. 60,00, inddr. S.D til Sl. til Inddr. -
            13/12 Alim. betaler 60 Kr. S.D. foresp. Mag. 3. afd. om det er rigtigt at der er forf. 60 kr.
            23/12 Mag.3. Afd. medd. at det skal være Bidr. for 1 Aar til 23/4-14, Kr. 85,00. 2/1-14 Til St. til Inddr.
            5/3 Alim. betaler 25 Kr. S.D. Sendt 85 kr. til Kbhvns. Mag. 3. Afd. 9/3 Amtet erindr om Skr. af 7/10-13
            10/3 Anm. Mag. 3. afd. om Resol. - 11/3 Tilst. fra Mag. 3. Afd. - 21/3 Sendt Resol til Mag. 3. Afd. -
1914. 25/5.Samme beg. Bidr. for ½ Aaret til 23/10-14, Kr. 30,00, inddr. 26/5 Til Sl. til Inddr. 24/6 Alim.
            betaler 30 kr.
S.D. til Kbhvns. Mag. 30 Kr. - 29/6 Tilst. fra do.
1914. 31/12 Samme beg. Bidr. for ½ Aaret til 23/4-1915, Kr. 30,00 inddr. S.D. til St. til Inddr. -
            10/3 Alim. betaler 30 Kr. S.D. til Mag. 3. Afd. 30 Kr. 15/3 Tilst. fra do. - 
1915. 20/5. Byf. i Svaneke beg. Bidr. for ½Aaret til 23/10-15, Kr. 30,00, inddr. 27/5. Til St. til Inddr.-16/6 Alim. betaler 30 Kr.
               
S.D. til Byf. i Svaneke 30 kr. 3/7 Tilst. fra do. -
1915. 8/11 Alim. (ved H.B.Reker) betaler 30 kr. for ½aaret til        4/11 15 Kbhvns Mag. 3 Afd. begærer Bidr. for ½Aaret til
               
28/10 1915, 30 kr. indr. ? 7/12 Til Strt. til Indrl. 9/12 Sendt Kbhvn.s Mag. 3. Afd. 30 kr. -- frl.. 17/12 Tilst. fra do.
1916. 17/5 Mag.III afd. beg. Bidr. for ½Aaret til 23/4 1916 kr. 60,00 indr. event. Rapp. 18/5 Tilst.
            18/5 Tilbagesendt. Alim. i England, rejst i Novbr. Maaned

(Alim.=Rudolf)
(H.B.Reker som betaler bidraget den 8. november 1915 er i 1921 Overbetjent i Rønne og har en søn der er murerlærling)

Så her slutter opkrævningen af børnepenge fra Rudolf på Bornholm.


25.04.1913 Bor Moster Peter i Faxe
12.10 1913 Bor hun i København
20.05.1915 Bor hun i Svaneke
04.11.1915 Bor hun igen i København


Rudolf rejser til England i begyndelsen af nov. 1915, Danmark var ikke med i 1. Verdenskrig fra 1914-18, men det var England i høj grad.

I Folketællingen fra 1. feb. 1916, altså 3 mdr. efter at han er rejst, står han stadig som ejer af sit tomme hus i Rønne, men det bliver så solgt i 1920 ifølge nedenstående.

Rønne Byfoged: Realregister: 2. række: Bygrunde : 
Matr. nr. 1744 d: "Skøde af 30. juni 1920 læst 13. juli etc. fra Rudolf Jens Karl Petersen til Bager Peter Jensen"

Rønne Byfoged: Skøde og Panteprotokol - side 146 og 147