Martha Scheel, gift Kyhn - Skifte på Christiansø den 24. marts 1730


Anno 1730, den 24 Martz, hafver Höjædle og Velbaarne Herr Obristlieutenant og Comendant Rasmus Hirschnarch beordert at holde Registering og Vurdering, eftter Constabel Hans Sörensen Kiöns Sahl. Kiereste Martha Scheel, som ved döden afgik den 15 Mart˙ sidst leden, da er den Sahl. hustrues arfuinger. Först bemelte hendes mand, dernest hendes eftterlatte tou Sönner, Naunfentlig Siergeant Sören Hansen Kiön og Jochim Hansen Kiön, til at Registere og Vordere Sterfveboeds Midler, Er af ofuenmelte Velæd. Hr. Obristl. Beorderet Hr. Stüklieutenandt  M.M. Lund, saa og Hr. fendrich O.H. Wittenkuuhen, somst Guarnisons feltscher P. M. Langhorn som schriefver, hvor da blef Passered som fölger, Nemlig:

                                                                 Guld                                    RD                Mark         SS

No.1              Een Tomel Ring  Verd                                                     3                    2                    
                                                                 Sølv

2                    3 stüker SölssScheer vejer
                      11Ŋ lod Kiöb söls a 3 m 4 s                                            6                    1                  6
                                                                 Tind

3                    5 stük Krontindfade, vejer tilsammen
                      1Ltt2tt, a 1m 4s er                                                           3                    4                   8
                      12 stük kron tallerkener
                      vejet tillsammem 1Ltt a 1m 4 s er                                     3                    2
                      1 Tind schaal med laocg                                                                        3                    8
                      1 gamel liden tind thee potte                                                                  1                    4

                                                                 Koiaber

4                    Een Brugelig Koaber Kiedel vejer 12tt a 1m 8s er            3

                                                                 Messing

5                    Een gamel Potte                                                                                    1                    4
                                                                                       Laterus           20                  3                 14
                                                                                       Transport        20                  3                14

                      Een gamel Kisl med huuller paa                                                                                   8
                      tou Lysse stager                                                                                     4
                                                                 Jeren

6                    Een Kokelofuen (kakkelovn?)                                          5
                      Een Grüide                                                                      1
                      Een Potte                                                                                              2                   8
                      Een gamel lappedt Pande                                                                                            8
                      Een gamel Triefoed                                                                                                     8
                      Een vand öser og een liden hvand öser                                                   2
                      Een hauer                                                                                                                   8
7                                                               Steerkaar

                      2 stk hollandsche fader a 8s er                                                               1
                      2  stk dito Tallerkener                                                                                                 8
                      1 Schaal og een Bragete Glas                                                                                      8
                      1 hollansch Kruuse med Loag                                                                                     8
                      1 Suerbrunds vand Kruke                                                                                           4
                      6 stk Botteller a 4s                                                                                1                    
                      3 Fade a 2s er                                                                                                            6
                      2 Schaaler                                                                                                                  3
                      2 Schmaa pouer                                                                                                         2
                      3 Tallerkener                                                                                                              3
                      1 Statinsch Kruke                                                                                                      4
8                                                               Treevahre

                      Eet Ovalt Bord med kors= foed gamel                                                  1                    8
                      Een Grön beschlagen Kiste                                             3                    2
                      Een Röed dito                                                                 1                    2
                      2 stk Schrin a 3m er                                                         1
                      Eet grønt Schab med röde Luster og Laas for                   1
                      Een Dito Röed foruden Laas                                                                 4
                                                                                      Lateris            36                  5                    4
                                                                                      Transport       36                  5                    4

                      Eet lidet rund Schag bord rødt mahlet                                                    3
                      3 gamle Stoehle                                                                                     4
                      1 Tabelet gamel                                                                                                        12
                      1 Bogschab                                                                                           1
                      1 Moingel f˙el og 1 Terschel                                                                 1                    8

                      Kong C5, og hans gemahls Schilderier                             1                    2
                      16 stk schmaa Silderrer a 2 s er                                                             2
                      2 Tieme Glaass                                                                                      1
                      Eet Sprill                                                                                               1
                      een liden Dito                                                                                                            4
                      Een Leiur Stosl                                                                                      1
                      Een liden feltstoel                                                                                                        8
                      2 schameler                                                                                                                8
                      8 Mochlede Tree Tallerkener                                                                                      8
                      2 Tree L˙sse Stager                                                                                                    4
                      1 Spinde Rock                                                                                      4
                      1 Haspe og i garnrie a 8 s er                                                                  1
                      5 stk fierdings bötter, gamle                                                                  1                    4
                      2 Gamle ballier                                                                                                           8
                      2 Gamle Tönder a 4s                                                                                                  8
9                                                               L˙eklæder

                      Een Hörgarns Serk                                                                                3
                      2 Blaargarns dito a 2m                                                                           4
                      Eet Paar Blaargarns Lagen                                                                     4
                      Een hörgarns dreuls Borddug                                                                 5
                      Een dito Koppedreuls Dug                                                                    3
                      3 stk Seng gardiner med Een Kappe                                                      2
                      5 stk heiglet hör a 1mark er                                                                   5
                      8 stk Ratt Blaagarn a tt 10s                                                                   5
                                                                                    Lateris            46                  5                    12
                                                                                    Transport       46                  5                    12

10                                                             Gange klæder

                      Een Sort Schagerins Kresse                                              1
                      Een Blaa Bord˙ret Kuende hustur                                                          3
                      Een gamel sort vatter tosttes huskue                                                       4
                      Een Blaa og brun Blomet guiende Kiol                             3                    2
                      Een gamel röed kledes jakke                                                                 5
                      Een sort kreppes dito                                                                            4
                      Een Natkaabe af stribet Bocst                                          1
                      Eet Brun Stossets Schört                                                 1                    2
                      Eet dito L˙ssbrunt valmes                                                1
                      Een vied Moesse og to gamle silchevanter                                            3

11                                                             Bögger

                      Een af De ----------- Danske Bibler                                                      4
                      Sigfridum Saccum huussPosstill                                                              3
                      Gerners huusPostill                                                          1                    2
                      Förste Part af Kong C4 Bibel                                                                2
                      Lasseni Bibelsk Kierne                                                                         1                    8
                      Een T˙sche og Een Dansk Psalme Boeg                                                2
                      hvalsör                                                                                                  1
                      Villhelm Goereers Mahle kunst
                      4 gamle T˙sch Böger som er Nomeriert, Een No 87, den anden
                      83. d tredie 4 og den feirde 5 tilsammem                                                1

12                                                             Huset

                      Med alt hustnagel fast er                                                  6

                                                                                Lateris          67 Rdr.         3 M               12 ss

Da Risteringen og Vurderingen derved holden som formelt er, Eftter Ober Constabell
Hans Sörensen Kiöns afdöde Sahl. Hustru Martha Scheell, og alting var paa Penge sadt,
var Boedts Midler i alt  67Rdr 3M 12ss.

                   M. M. Lund                                       O. H. Wittenhuufen

         P.M. Langhorn                               Hans Sörrensen Kiön

   

Anno 1730 d. 2 October, Eftter höjædle og Velbr. Hr. Obriste Lieutenant og Comendant Hirschnarchs Ordre har Vi underskrefne gjort udleeg og Repartition Eftter Sahlig Matrone Marte Hans Sörensens som döde d 15 Mart˙ sidst, hendes arfuinger er hendes Mand Constabel Hans Sörensen Kiön og een sön som her er Siergeant paa festningen Naunlig Sören Hansen Kiön, og derris anden Sön som nu er i Kiöbenhaun, Naunlig Jochim Hansen Kiön, som faderen selfs værger för. Hvorda er Passeret som fölger. Da di sidst laden d. 24 Mart˙ hafde holdet Registering og Vurdering ofver dette Sterfboets Midler, blefs det sat for Summa 67Rdr 3M 12ss.

Der fragaar till Creditorerne Nemlig

                                                                               Till                         RDr               M                 ss
Hr. Proviant forvalter Jager Reuter                                                        4                                          12
till feltsher Langhorn (lægen)                                                                  2                    2                    12
Monsieur Leegaard                                                                               1                    2                    12
Velæ. fru Obristl. Halbrucken                                                                1
Hr. Lieutenant Kofoedt                                                                          1
Mester Hans Ollsen Bagger                                                                   3                    3
Hans Sön Siergeant Sören                                                                     1                    3
Mons Hans Jörgeb Eschelsen                                                                                      4
Hr. Capitain Ballerup                                                                                                   4
Anne Sahl. Mester Christens                                                                  1                    3
                                                                                         Lateris        17                  5                    4
Schmeden Mester Christen                                                                                          3                    4
Lars Hansen i Gudlum                                                                                                 2
Martz Schröder i Allmige                                                                                             1                    8
Deignen Monsieur Lütz                                                                                                1                    8
Gnes Kofod                                                                                                                                      4
Anders Stob                                                                                                               1                    5
Kirsteien Niels Jensens                                                                                                1
Karen Anders Pedersen Stops                                                                                    1                  11
Soldat Hans Pedersen                                                                                                                     10
Anders R˙tter i Gudlum                                                                                               1                    8
Til Hr Stuk Lieutenant Lund, som var eftter Order Skiftte forvalter                               4
Hr. Fendrich som og var paa Schifttet                                                                          3
Feltscher for Skrifsning paa schifttet                                                                             4
                                                                                                    ___________________________
                                                                                            Summa    22                  3                    14

Ofuenmelte 22Rdr 3m 14ss for Obligerer Constabel Hans Sörensen
sig at betale, inlöse mod blifer for ham i gien godtgiort.
For hans Sahl. Konis Abfart                                                                  8                    5                    8

Er saa Boets Gjelds                                     Summa Sumarum               31                  3                    6
og dets Midler som er gjeld                                                                   36                                        6

Den af Komer Faderen                                                   till                   18                                        3
og den ælste Sön Sören                                                                         9                                        
den anden Sön Jochim Erenst og saa                                                      9                                        
                                                                        Udlagt
Til den Älste Sön Siergeant Sören

Een Grön beschlagen Kiste                                                                     3                   2
3 stük Tind Tallerenes CronTin 1m 4s                                                                          5
1 Tindfaad CronTind 3 TT a 1 m 4 s                                                                            3                 12
1 blaa Bord˙ret Quiende huker                                                                                    3
1 Gamel röd Jake                                                                                                        5
1 Hörgarns Serk                                                                                                         3
2 Blargarns dito a 2 m er                                                                                             4
2 gamle Blaargarns Lagen                                                                                            4
1 grönt Schrin beschlagen                                                                                            3
1 Förste Part af Kong C4 Bible                                                                                   2
2 Potteller                                                                                                                                         8
1 hollansche Kruuss                                                                                                                          8
1 hollansche faed                                                                                                                           
                                                                                                      __________________________
                                                                                                 Er         9                                   

                                                                                                 Klar

                                                                     Udlagt

Til den anden Sön som er ved Lifsguarden til heest  Naunlig Jochim Hansen Kiön

1 Tind faad, og 3 Tallerkene Crontind er vurderet for                           1                    2                    12
1 Röed med Jerne beschlagne Kiste                                                     1                    2
1 Guldbeschlaget Skrin gamelt                                                                                   3
1 Sort Kreppes Jakke                                                                                               4
1 Vied Moesse og 2le silche wanter                                                                           3
1 gamel sort Vattes Tasttes Apel Scherss                                                                   4
1 L˙stbrunt  Valmes Schört                                                                   1
1 Bog Wilhelm Giereers Mahler Kunst kalde                                                                                   8
                                                                                        Summa         6                    1                    4
                                                                                        Transport      6                    1                    4
Sigfridum Saccum huust= Posftill                                                                                 3
1 Spinde Rock                                                                                                            4
1 Hørgarns Koppe dre˙ls Borddug                                                                       3
1 Tind Thee Potte gamel                                                                                              1                    4
4 Potteller                                                                                                                   1
1 jern hamer                                                                                                                                     8
1 gamel messingskiel med huuller paa                                                                                                8
1 gamel lappedt jern kande                                                                                                               8
4 stk gamle Tüsche Böger som er Nomereret, 1 No 87, den anden
         83, d 3die No. 4 og d 4de No 5 tilsammen                                                           1
1 Time glass for                                                                                                                                8
2 Schamler                                                                                                                                       8
2 gamle Tönder a 4 s og 2 fierdings til sammen                                                                1
1 liedet broget kobberstüeke med rame om for                                                                                
                                                                                                                  ______________________
                                                                                                          Er    9                     "              

                                                                                                                      Klar

Saaleedis er deus Repartition og udleeg til sampt lige Arfuinger  Liqvideret, hvor ved dette
Skiftte endelig er sluttet. Christansöe actum ut Supra.

M.M. Lund                                                O. H. Wittenhuufen                                    P. M. Langhorn

                      Hans Sörrensen Kiön                                                       Sören Hansen Kiön