1781-1827/34 Jacob Erenst Caspersen Kyhn, 
døbt d. 12.4. i Rønne, konfirmeret 23.4.1797, trolovet d. 28.12.1806 og gift d. 17.1.1807 med:

  1. 1807- ???? Magdalene Elizabeth Jacobsdatter Kyhn, døbt d. 25.10., gift den 30.12.1831med: Flyttet til Nylarsker i 1835 med mand og Jacob 2 år
  1. 1832-1835  Peter Jensen Westh, død 14.4. - 2½ år
  2. 1833-        Jacob Jensen Westh
  3. 1837-         Karen Marie Westh
  4.                 Ernestine Petrea Westh
  5.                 Martie Elsine Westh
  6.                 Jensine Magdalene Westh

1837-???? Karen Marie Westh, født d. 14. feb., Nylarsker, gift d. 11.01.1861 med:

  1. 1869-1955 Caroline Jensine Sonne, gift 1904 med:

  1.    1907-1994 Mary Steenberg, født 14. marts, død d. 15. juli

K. Thorsen skriver i "Stamtavle over Slægten Kyhn af Rønne" at Jacob Erenst  Kyhn var borger i Rønne. Han boede i gl. Matr. 28, Østsiden af Løkkegade, mellem Klingegade og Myregade. Var Seilingsmand". Nævnes 1811 og 1827 som ejer af Huset, der beskrives 1817: "1 Længde, 7 Fag, gammelt Egebindingsværk, Straatag, klinede Vægge, Gavl til Gaden, brandforsikret for 120 Rigsbankdaler Sedler, eller 50 Rigsbankdaler Sølv" Sømand Jacob Kyhn maa være død paa Havet eller i det fremmede, da han ikke findes nævnt død eller jordet i Rønne. I 1837 ejes Ejendommen af hans Enke der var født 1775 og afgik ved døden 13. nov. 1846, 71 år gammel."


Folketælling 1845 - Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Øster Kvarter, 246, 289

Karen Kyhn 70 enke på Rønne Hospital Østerlars Sogn - Bornholms Amt