Christians- & Frederiksø
Ertholmene

1672-1740 Hans Sörrensen Kiön
Prof. soldat, fødested? død d. 8.11 og begravet d. 11.11. på Chr. Ø, 68år


Kasernegaden på Frederiksø, hvor artilleriet var indkvarteret, så her boede Hans Sörrensen Kiön i 1702
Det er Lilletårn i baggrunden, bygningerne er fra 1687.   
Foto: Lissa Kyhn,  Juni 2005

Lilletårn på Frederiksø 1933


Marianne Kyhn forenden af Kasernegade


Passage mellem soldaterboliger på Christiansø med udsigt til Frederiksø


Christiansø stenmur (uden mørtel) bygget af norske soldater.

Mønsterruller 1750-1760 Fæstningen Christiansø

                har tjent i 22 3/4 år. (dvs. antaget ca. 1. juli 1727) - 1 kone og fire børn

                20 år gammel, antaget den 12. october 1752 - har tjent i et ½ år - ugift

          Antaget den 21. september 1759 - bekom sin afsked den 12. juli 1760 - har tjent i 10 mdr.

Titlen som adjudant tildeles højere officerer, der bliver knyttet til de forskellige stabe, som stabschefens nære medarbejder. Pynten på adjudantsnoren skal forestille blyanter, fordi en adjudant altid skal være parat til at tage notater.

Garnisonskompagniet. 
1 Captain, officer       
1 Løjtnant, officer
1 Fændrik, officer og fanebærer
2 Sergianter, befalingsmænd, gruppefører
3 Korporaler, næstkom. gruppefører
2 Tambourer, trommeslagere
70 musketere, fodfolk
Artilleriet, Kanonerer
1 Løjtnant, officer
6 Constabler
12 Under-constabler

 

 

 
Personen yderst til venstre er musketer, ligesom kompagniet i baggrunden.

Hans Sørensen Kiøn er Under-constabel, da han 30 år gammel bliver trolovet  med 36 årige Martha Scheel i 1702, i 1712 er han Ober-constabel. I 1728 er han Adjudant, i hans kone Marthas skifte fra 1730 står der at Hans Sörrensen Kiön er Ober-Constabel og sønnen Sören Hansen Kiön er Sergieant på Fæstningen, så Hans må være ved Artilleriet og Søren ved Garnisonen.

Hans dør i 1740, 68 år gammel og bliver begravet på Chr. Ø. efter mindst 38 år i militæret.

Sønnen Søren (den førstefødte) bliver ifølge mønsterrullen antaget som sergiant i juli 1727, som 23årig, han har sikkert fået uddannelsen i København. I 1743 er han Adjudant, i 1744 er steget i graderne og blevet officer Fendrich og Adjudant , han demiterer (aftræder) i juli 1755 - efter mindst 28 år i militæret., flytter til lejet bolig i Rønne og dør 11 mdr. senere, 52 år gammel.

    1756 Laurids de Thurah: Bornholm og Christiansøe: Fra kirke-journalen - Christiansø 1702
Den 22de Aug. blev Under-Constabel Hans Söfrensen (Fendrich Kyns fader i Rönne) og Martha NB. Scheel trolovede.

Kirkebøger i uddrag - 1712-1797 Christiansø og Rønne

Dom betyder Søndag

Christiansø 1712 fra degnens kirkebog. Trinitatis 1712 (22/5):
Communicanter: Oberconstabel Hans Søfrensen og Martha
Christiansø 1713 Dom. 4 post Epiphan (Hellig Trekonger d. 29/1)
Martha og Hans Sørensens står fadder og er samtidig communicanter.
Dom Sexagesima  den 24/2-1726, Communcanter, Adjudant Hans Sørensens hustru Martha
Anno 1727 januar - Dom. Inter. Circumcif: et Epipha (6/1)
Communicanter. Adjudant Hans Sørensen: og  Søn Sergiant Søfren Hansen
Dom. VIII p. Trin. den 3/8 -1727 Lysning til ægteskab 1 gang Sergiant Søren Hansen og Ellen Pedersdatter
Dom IX den 10/8 -1727
Lysning til ægteskab 2den gang Sergiant Søren Hansen Kiön og Ellen Pedersdatter
Dom. X  den 17/8 - 1727 3die gang Sergiant Søren Hansen og Ellen Pedersdatter
Dom. XIV  den 14/9 - 1727
Den 4de brudeviet Sergiant Søren Hansen Kiön og Ellen Pedersdatter
Dom. Septuagesima den 24/2, 1728 Communcanter - Adjudant Hans Sørensen: Sergiant Søren Hansen med hustruer.
Dom XV p. Trin.  Den 5/9, 1728 Sergiant Søren Hansen: Kiöne, liden søn kaldet Hans Peter, Captain Stibolts frue bar det, min datter Anne Else Brandt. ? Captain Stibolt, forvalter Jürgen Keiler, Adjudant Hans Sørensen.
1730 Marts 20. Sepult (begravet)Hans Sørensens hustru Martha
Dom. Quasimodo den 16/4, 1730, Sergiant Søfrens søn Jacob Ernst,
Mads Langhorn, Tambour Brÿneu Scheels kone Anne Leone, ? Capt. Stibolt, Lt. Lund, Lt Kofoed.
1730 October 6 - Desponseret (trolovet) Adjudant Hans Sørensen og Karen Pedersdatter, Viet den 5/11 - 1730
Dom. 3 post Epiplan: 27/1, 1732
Sergiant Søren Kÿhns søn kaldet Casper Henrik.- Båret af Kapt. Schloltz hustru. Faddere: Lt. Grodler, mons: Hans Jørgen, Adjudant Hans Sørensen og hans kone, Johanne Harsmack.( Begravet den 28/3, 7 uger gammel)
Dom. 8 p. Trin. Den 26. juli 1733
Døbt Sergiant Søren Hansens søn, kaldet Casper Henrich -  Båret af jomfru Elsebeth Anker Faddere: Dothea, Lars Svanike, Præstens pige Anne, fr Trojet, Fenrik Lasse, Horn, Adjudant Hans Sørensen
Dom. Septun.  Den 14/2, 1740 Døbt Sergiant Søren Hansens søn, kaldet Hans Hienrich. - Båret af Frøken Ulebrecht
Faddere: Gunde, Minerens kone, ? Helvig ? , Mons: Jens Kofoed, Adjudant Hans Sørensen
1748 Dom. Qvasimodo (1.søndag efter påske 21/4 - 1748) Til Confirmation Casper Heinrich Kion

Rønne 30/11, 1755 - 1. Søndag i Advent -Fenrik Søren fra Christiansøe
Rønne 9/6, 1756 - Jordet Sl. Fendrik Søren Kyhn gl. 52.
Rønne 30/1
, 1765 -
Frue,  Fendrik Kyhns, Ellen Ilsberg 66 år. (begravet)
Confirmeret Dom. 1 post nosiun annum 1756 Hans Heinrich Kühn - hos sin fader Fendrick Kühn
Rønne 2´den juledag 1778, Casper Kyhns barn Jochum Erenst. Tilstede var: Maren, Niels Isases, Lisbeth Olesdatter, Peter Liarding Sonne, Povl Jacob Hovald, Mads Nielsen N.B. Konen der bar ham, tog fejl i navnet ved dåben og kaldte ham Jochum Christian (Konen der bar ham må være Elisabeth, og navnet Christian fulgte åbenbart med, for det står der også da han bliver konfirmeret): 
Rønne 1795 den 12/4
Konf. Jochum Christian Eresnst Kyhn.
Rønne 1781 Skærtorsdag (12. april) Kasper Kyhns barn kaldet Jacob Erenst (dåb)
Tilstede var: Margrethe, Jens Møllers, Mallene Legaard, Ole An ? , Ole Olesen, Chestian Sose m? 
Rønne 1797 den 23/4  - Konfirmation: Jacob Erenst Kyhn.