1743-1823 Elsebeth Margrethe Svendsdatter, 
Trolovet dec. 1777 og gift med Casper Henrik Kyhn den 25. feb. 1778 i Rønne - død den 14. nov., 80 år

  1. 1778-1834 Jochum Christian Ernest Caspersen Kyhn, døbt 26.dec.

  2. 1781-1827/34 Jacob Erenst Caspersen Kyhn, døbt den 12. april

Hun har ikke noget slægtsnavn med sig. Hun gifter sig med Casper i Rønne og bliver enke efter knap 4 år. Hun hedder Caspers enke til sin død 42 år senere. Der er flere på Bornholm, der hedder Svend og får en datter der hedder Elsebeth, men hvis vi holder os til Christiansø, så er der fx en svensk matros der hedder Svend Svendsen der går til alters for første gang på Chr. Ø den 25.4.1717, han kunne godt være far til Elsebeth. Svend får 7 børn fra 1728-42 og dør i 1748 - 50 år gammel, dvs. han er født ca. 1698 og er så 19 år da han kommer til Christiansø, er 30 år da hans første barn bliver født.

I Rønne kirkebog står der at Elisabeth Kjerstine, daglønner kone: Casper Kÿhns enke døde den 14. nov. 1823 - 80 år gammel - dvs. at hun i følge den er født 1742/43

I folketællingen fra 1. juli 1787 er hun 42 år dvs. født 1744/45 

I folketællingen fra (1. feb.?)1801 er hun 60 år dvs. født 1740/41

1787 Folketælling, Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Scharpegade, 14
1. fam.: Elisabeth Caspers, 42 år, enke, betler
Herman? (Jochum) Christian, 9 år, ugift, søn, betler
Jacob Ernst, 6 år, ugift, søn, betler
2.fam.:Hans Rasmussen, 40 år gift, hos bemeldte enke til huus?, Betler
Signa Rasm, 42 år, gift, hustru, Betler
Lars Hansen, 10 år, ugift, søn, betler 
Kirstina, 6 år, ugift, datter, Betler
1801 Folketælling, Vester, Rønne Købstad, No. 2 Sønder Kvarter, No 14 Skarpegade
1.fam.:Casper Kÿnds Enke, 60 år, enlig lever af at sye og spinde
Jacob Ernst Kÿnd, 19 år, ugift, hendes søn, lever ved sejlads
2.fam.: Jens Kjøbeck - 47 år, gift, husbonde, Drejer
Kirstine Pedersdatter - 49 år, gift, hans kone
Magrethe, 10 år - ugift, deres datter